Систм на поени 1 Поен = 0.010ден.

00.00
Поени
заработени
00.00 ден.
Во паричник

Можете да заработите поени и да ги префрлите на вашиот паричник со извршување на активностите подолу.

Најавете се или регистрирајте се и започнете да собирате поени!

10 Points on comment.
30 Points on upload new song.
40 Points on replying to a comment.
45 Points on liking some one track.
50 Points on disliking a track.
55 Points on liking a comment.
87 Points on creating new playlist.
60 Points on re-posting a track.
65 Points on downloading a track.
70
55 Points on disliking a comment.
70
80 Points on import track.
5 Points on user update his profile picture.
81 Points on purchase track.
82 Points on user go PRO.
83 Points on review some one track.
84 Points on reporting a track.
85 Points on reporting a comment.
86 Points on adding track to a playlist.
10 Points on updating your profile cover.

: / :